کال سنتر شبکه گستران

شرکت شبکه گستران با کادری مجرب اقدام به طراحی و پیاده سازی کال سنتر جهت شرکت ها، هتل ها، بیمارستانها و سایر مراکز دولتی و خصوصی نموده است که برخی از قابلیت های کلیدی آن بشرح ذیل می باشد:

امکانات مرکز تماس (کال سنتر) شرکت شبکه گستران :

مجموع تماسها:

 • مجموع تماسهای پردازش شده
 • درصد تماسهای پاسخ داده شده در هر دوره صف
 • درصد تماسهای قطع شده در هر دوره صف
 • روند تماسهای چند منظوره


تماسهای پاسخ داده شده:

 • تعداد تماسها
 • طول مدت هر مکالمه
 • میانگین طول مدت مکالمه
 • میانگین مدت انتظار
 • حداقل/حداکثر طول مکالمه
 • حداقل/حداکثر زمان انتظار مکالمه
 • مدت زمان کل مکالمه
 • کل زمان مکالمه
 • اپراتورهای در صف
 • تعداد تماسهای گرفته شده به وسیله هر اپراتور
 • تعیین سطح خدمات
 • دلایل قطع ارتباط
 • انتقالهای تماس
 • تماسهای پاسخ داده شده به وسیله سیستم صف انتظار
 • تماسهای پاسخ داده شده بر اساس جهت تماس داخلی/خارجی
 • تماسهای پاسخ داده شده بر اساس تماس های چند منظوره
 • تماسهای طولانی و جزییات تماس های چند منظوره


تماسهای قطع شده (بی پاسخ):

 • تعداد تماسهای قطع شده
 • میانگین زمان قبل از قطع ارتباط
 • حداقل/حداکثر زمان انتظار در زمان قطع ارتباط
 • کل زمان قبل از قطع ارتباط
 • میانگین موقعیت در صف در زمان قطع ارتباط
 • حداکثر/حداقل موقعیت در صف انتظار در زمان قطع ارتباط
 • دلایل قطع ارتباط
 • تماسهای پاسخ داده نشده بر اساس صف انتظار
 • توزیع بر اساس طول زمان تماسهای بی پاسخ مانده
 • ارائه سطح کیفیت بر اساس تماسهای پاسخ داده شده و بی پاسخ
 • تماسهای پاسخ داده نشده که با فشار کلید مربوط به منوی IVR وصل شده اند
 • تماسهای پاسخ داده نشده بر اساس تعداد تماس های چند منظوره
 • جزئیات تماسهای بی پاسخ

 

تفکیک کد ناحیه (تماسهای پاسخ داده شده و قطع شده):

 • کد ناحیه
 • تعداد
 • مجموع زمان مکالمه
 • میانگین زمان در هر تماس (برای تماسهای پاسخ داده شده)
 • میانگین انتظار در هر مکالمه
 • میانگین موقعیت در قطع ارتباط (برای تماس های قطع شده)
 • تفکیک کد ناحیه می تواند به طور پویا با زیر رشته های کد ناحیه مختلف انجام گیرد.

 

توزیع خودکار تماسهای ورودی:

 • تعداد کل تماسهای خودکار ارسال شده به اپراتورها
 • میانگین تماسهای توزیع شده پاسخ داده شده
 • حداکثر/حداقل تماسهای توزیع شده پاسخ داده شده
 • مجموع جستجوهای تماسهای پاسخ داده شده
 • میانگین تعداد توزیع پاسخ داده نشده
 • حداکثر/حداقل تعداد توزیع تماس های پاسخ داده نشده
 • مجموع تعداد توزیع تماسهای پاسخ داده شده
 • تعداد تماس های توزیع شده بر اساس ترمینال
 • میانگین تعداد زنگ ها به ازای هر ترمینال که با پاسخگویی یا عدم پاسخگویی  قطع شده اند
 • مجموع تعداد زنگ ها به ازای هر ترمینال که با پاسخگویی یا عدم پاسخگویی قطع شده اند
 • تعداد تماس های توزیع شده هر صف
 • میانگین تعداد زنگها در صف انتظار که با پاسخ گویی یا عدم پاسخگویی قطع شده اند
 • جمع تعداد زنگها در لیست انتظار که با پاسخ گویی یا عدم پاسخگویی قطع شده اند

 

توزیع تماس:

 • تعداد تماسهای پاسخ داده شده در هر روز
 • میانگین/حداکثر/حداقل طول مدت تماس در هر روز
 • زمان انتظار تماسهای برای پاسخ داده شده در هر روز
 • میانگین/حداقل/حداکثر زمان انتظار در هر روز
 • زمان انتظار تماسهای برای پاسخ داده نشده در هر روز
 • میانگین/حداقل و حداکثر زمان انتظار تماسها در هر روز
 • تماس برای فروش و مخاطبین در هر روز
 • تماس های توزیع شده در هر ساعت
 • میانگین/حداقل و حداکثر طول تماسها در هر ساعت
 • میانگین/حداقل و حداکثر طول مدت انتظار تماس در هر ساعت
 • توزیع زمان انتظار مکالمه های پاسخ داده شده در هر ساعت
 • زمان انتظار برای تماسهای بی پاسخ در هر ساعت
 • میانگین/حداقل وحداکثر زمان انتظار تماسهای بی پاسخ در هر ساعت
 • میزان فروش و مخاطبین در هر ساعت
 • تماسهای پاسخ داده شده در هر روز هفته
 • میانگین/حداقل و حداکثر طول مدت مکالمه در هر روز هفته
 • زمان انتظار تماسهای پاسخ داده شده در هر روز هفته
 • میانگین/حداقل و حداکثر زمان انتظار تماسهای بی پاسخ در هر روز هفته
 • میزان فروش و مخاطبین در هر روز هفته
 • گزارشات ساعتی را می توان برای نیم یا یک ربع ساعت نیز تنظیم کرد

 

اپراتورها:

 • تعداد اپراتورهای در دسترس
 • مجموع زمان
 • میانگین زمان اپراتور
 • حداقل/حداکثر طول مدت دوره اپراتور
 • در دسترس بودن اپراتور
 • زمان اپراتور در حالت وقفه
 • زمان قابل پرداخت و غیر قابل پرداخت اپراتور
 • زمان دوره ها و وقفه های هر اپراتور
 • میانگین مدت دوره هر اپراتور
 • میانگین مدت وقفه هر اپراتور
 • نسبت مدت هر وقفه به هر دوره
 • درصد زمان وقفه سپری شده
 • میانگین وقفه در هر دوره
 • تماسهای پاسخ داده شده (تعداد،میانگین زمان، درصد کل) برای هر اپراتور
 • تماسهای پاسخ داده شده مربوط به گروه خدماتی
 • مکان تماسهای پاسخ داده شده هر اپراتور
 • جزئیات کامل دوره وقفه اپراتور 
 • جزئیات کامل وقفه اپراتور
 • تاریخچه دوره وقفه کامل اپراتور (تاریخچه دوره و وقفه به طور همزمان)

 

نتیجه:

 • زمان کل تماسهای توزیعی خودکار اپراتور ها
 • زمان کل قابل پرداخت اپراتورها
 • زمان کل غیر قابل پرداخت اپراتور ها
 • فروش کل و SPH
 • مخاطبین کل و مقدار هزینه در ساعت
 • شاخص تعیین بها
 • نتیجه تماسها با بازده و درصد
 • فعالیتهای قابل پرداخت بنابر زمان و مقدار
 • فعالیتهای غیرقابل پرداخت بنابر زمان و مقدار
 • شرح جزئیات فعالیتها ،میزان فروش و مشترکین هر اپراتور


جزئیات تماس:

 • زمان و تاریخ
 • صفحه نمایشگر
 • لیست انتظار
 • زمان انتظار و مکالمه
 • علت قطع ارتباط
 • اپراتور
 • شماره تماس گیرنده
 • تعداد دفعات توزیع خودکار تماس
 • کدهای وارد شده تماس
 • تعداد تماس های چند منظوره (و جزئیات کامل)
 • سرور
 • شنود کامل صوتی

 

جزئیات تماسهای از دست رفته:

 • زمان و تاریخ
 • شماره تلفن تماس گیرنده
 • لیستهای انتظار هدف تماس
 • علت قطع ارتباط
 • موقعیت در صف هنگام قطع تماس
 • زمان انتظار قبل از قطع ارتباط
 • تعداد توزیع خودکار تماسها
 • کد تماسی وارد شده به وسیله اپراتور
 • کلید فشار داده شده
 • تعداد تماسهای چند منظوره
 • سرور

 

مرکز بررسی بدون تاخیر:

 • نمایش شماره تلفن تماس گیرنده
 • زمان ورودی
 • زمان انتظار(به روز شدن آنی)
 • زمان مکالمه (به روز شدن آنی)
 • اپراتور های متصل به شبکه
 • زمان و مدت اتصالات قبلی
 • خواندن آسان وضعیت پانل
 • قوانین تعریف شده کاربر برای مشاهده هشدارها به رنگ زرد و سبز
 • تعداد اپراتورهای منتظر در لیست
 • تعداد اپراتور های اماده/متوقف/اشغال در لیست دیگر انتظار/اپراتورهای ناشناس آن لاین
 • تعداد تماسهای منتظر در هر صف
 • تعداد تماسهای ورودی پاسخ داده شده
 • تعداد تماسهای خروجی ایجاد شده
 • اطلاعات کامل سرور
 • اخرین تماس پاسخ داده شده به وسیله هر اپراتور (زمان و لیست انتظار)


صفحه اپراتور های بدون تاخیر:

 • زمان و تاریخ
 • زمان انتظار
 • طول مدت مکالمه (به روز شده آنی)
 • صف انتظار
 • باز شدن صفحه اینترنتی
 • وضعیت مکالمه
 • دکمه های عمل کننده (اتصال به شبکه،مکث کردن یا ایجاد وقفه (کد وقفه)، اتمام وقفه، اتمام یک مکالمه با رمز اتمام
 • پشتیبانی دسته ای

 

صفحه بازدیدکنندگان بدون تاخیر:

 • تماسهای در حال اجرا
 • گزارشات روزانه برای مکالمات در لیست انتظار منتخب
 • گزارشات روزانه برای مکالمات در لیست منتخب
 • بیشتر نمودارها شامل مقادیر مطلق، درصد تفکیک و خواندن آسان هیستو گرامها هستند. تمام نمودارها را می توان به یک برنامه صفحه گسترده و یا برنامه های انالیزور دیگر با فرمتهای متنوع خروجی گرفت.
 • بیشتر گزارشها می توانند در یک صف ،دوره زمانی و سطح اپراتور به منظور بالا بردن تفکیک پذیری فیلتر می شوند.