آرشیو برچسب ها : شبکه گستران

به تازگی محققان متوجه شده اند که هم نژاد آسیب پذیری EternalBlue ظاهر و منتشر شده است. این آسیب پذیری که با شناسه (CVE-2017-۷۴۹۴) معرفی شده است، شباهت بسیار زیادی با پروتکل SMB ویندوز دارد ( این پروتکل برای توزیع باج افزار واناکرای اکسپلویت شده بود). آنها از تحقیقات متداول دریافتند که یک آسیب‌پذیری هفت‌ساله […]

محققان شرکت Trend Micro باج افزار پیشرفته ای با ویژگی بدون فایل fileless , شناسایی کرده اند که در بستر شبکه منتشر شده و پس از دسترسی یافتن از راه دور به دستگاه قربانی کد مخرب خود را در یکی از پروسه های سیستمی تزریق می کند . این باج افزار پس از پایان خرابکاری […]