آرشیو برچسب ها : پتیا

رایانه های جهان یک بار دیگر مورد هجوم بدافزار ویروسی جدیدی (پتیا) قرار گرفته اند که به گفته محققان از واناکری هم خطرناک تر است. این حمله از اوکراین شروع شد و سپس در سراسر دنیا منتشر شده است. این درحالی است که سیستم های کنترل اشعه های رادیواکتیو در چرنوبیل و همین طور یک […]